wow på eventyr

Steffen Ruppert

Ann Lange

William Lange

Camilla Liv Pedersen 

Jay Neri

Skipper

Karen Gadegaard Olsen

Værtinde &

Co-skipper

Kim Block Jakobsen

Dykker instruktør

Christina Rohde Richter

Information

Headlines
  • 14 dage ombord 

  - Start : 1/4 - 2020.  Puerto Princesa

  - Slut : 14/4 - 2020.  Coron, Busuanga

Puerto Princesa

Tubbattaha reef

 

Coron

 

Økonomi
  • 14 dage = 4500 kr incl mad, diesel, benzin samt løn til boatman

  • 150 kr pr dyk incl regulator, bcd, vægt & tank. Du skal selv medbringe maske, snorkel, dragt & finner

  • 2500 kr for Padi advanced = 5 forskellige dyk

  • Der vil være en Tubbattaha dykker fee på ca. 600 kr

 

Tilmelding

  • Facebook Social Icon
  • Vimeo Social Icon
  • YouTube